Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Tôi và trái tim . !

Đi tìm kiếm, đôi khi đi tìm kiếm , đôi khi tôi đánh mất , và có được nhiều điều trong cuộc sống thật bất ngờ. Tôi , 1 câu chuyện quá buồn... và thật dài...