Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Top face : Retouch

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Tôi và trái tim . !

Đi tìm kiếm, đôi khi đi tìm kiếm , đôi khi tôi đánh mất , và có được nhiều điều trong cuộc sống thật bất ngờ. Tôi , 1 câu chuyện quá buồn... và thật dài...Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Đà Lạt ....

 
Posted by Picasa

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Vũng Tàu